منشور اخلاقی کانون معماران و شهرسازان جوان

مسئولیت اجتماعی

ما به‌ عنوان اعضای خانواده بزرگ کانون معماران و شهرسازان جوان، همواره در راستای اعتلا و عزت جامعه و کشورمان قدم

برداشته و در این مسیر از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم بود.

رعایت قوانین و مقررات

اعضای کانون پیوسته بر این باورند ، پیشبرد اهداف عالیه کانون در گرو رعایت قوانین و مقررات آن است.

لذا خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات و اجرای آنها می­ دانیم.

انسجام و یکپارچگی

معتقدیم به عنوان عضوی از کانون معماران و شهرسازان جوان، در راستای رسیدن به اهداف عالیه کانون، فعال، اثرگذار

و متعهد و در پیکره ای واحد، تلاش و کوشش کنیم.

رازداری و امانت داری

من به عنوان یکی از اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان اطلاعات درون کانون را محرمانه و امانتی در نزد کانون می ­دانم.

لذا همواره از دسترسی غیرمجاز و غیر قانونی سایر افراد به این موارد جلوگیری می­ کنم.

شفافیت در فعالیت­ های کانون

متعهدیم در همه فعالیت های کانون به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ آینه صداقت را در یک دست و توشه شرافت

را در دست دیگر نهاده و عاشقانه و عاقلانه در راه اعتلای معماری و شهرسازی ایران و ارتقای شأن حرفه ­ای

معماران و شهرسازان جوان قدم بگذاریم.

دانش مداری و نوآوری

معتقدیم در این خانواده بزرگ، استفاده از دانش ­های نوین، باید بخشی ناگسستنی از زنجیره ­ی اندیشه و رفتارمان باشد

و در همه زمینه­ ها خلاقیت و نوآوری را سرلوحه افکار و کارمان قرار دهیم.

احترام متقابل

معتقدیم خوشرویی و متانت، اولین اصل برخورد با همکاران، اعضا و مخاطبان باشد و ضمن احترام به شخصیت و کرامت انسانی

یکدیگر، گامی ارزنده برای ایجاد اعتماد متقابل و شکل گیری فضای صمیمانه در خانواده کانون برداریم.