سید حامد سیدقادری


سید حامد سیدقادری

مسئول دفتر برنامه ریزی و خدمات فنی


سوابق تحصیلی

 • دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد
 • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد ۱۳۸۸٫
 • دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان علامه امینی تبریز. ۱۳۸۳

سوابق شغلی

 • عضو هیئت مدیره و نایب رئیس شرکت فرم طرح بنا ،۹۵-۱۳۹۲
 • مسئول دفتر فنی مهندسین مشاور آتی شهر،۸۹-۱۳۸۸
 • مشاور طراح شرکت پرهون طرح آریا ،۸۸-۱۳۸۷
 • سرپرست کارگاه مرکز مانیتورینگ اداره زاه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی ، ۱۳۹۲-۱۳۹۰

سوابق طراحی و تجربیات حرفه ای

 • طراحی داخلی و اجرای معماری  رستوران حسینی ، تبریز ،۱۳۹۴
 • طراحی داخلی ساختمان مسکونی دکتر جوانشیر  ، تبریز ،۱۳۹۴
 • مجری سالن تشریفات سازمان توسعه عون این علی ، تبریز ،۱۳۹۴
 • طراحی داخلی اجیلی لوکس ، تبریز ،۱۳۹۴
 • طراحی داخلی و اجرای معماری شرکت تبریز تایر لیقوانی ، ۱۳۹۴
 • مجری سالن جلسه امور بین المللی شهرداری تبریز ،۱۳۹۴
 • مجری سالن جلسه امور بین المللی شهرداری تبریز ،۱۳۹۴
 • طراحی داخلی و اجرای ساختمان دکتر حسین زاده ، تبریز ،۱۳۹۳
 • طراحی داخلی و اجرای آقای محمودی ، تبریز ،۱۳۹۳
 • طراحی داخلی و اجرای ساختمان دکتر قاسمی ، تبریز ،۱۳۹۳
 • مجری سالن جلسه امور بین المللی شهرداری تبریز ،۱۳۹۳
 • طراحی داخلی واحد نمونه برج تجارت جهانی تبریز  ، تبریز ،۱۳۹۳
 • طراحی داخلی ساختمان مسکونی مهندس بهار اقدم  ، تبریز ،۱۳۹۴

  افتخارات و اختراعات

 • طرح برتر و برگزیده مسابقه طراحی داخلی برج تجارت جهانی تبریز ، ۱۳۹۳

 تسلط بر نرم افزار ها

 • Autodesk AutoCad
 • Adobe Photoshop
 • Autodesk 3ds Max (modeling)
 • Vray plugin (for rendering)

 علایق

 • طراحی معماری
 • اجرا و مدیریت پروژه
 • عکاسی