نشست پنجاهم

نشست پنجاهم

  نشست پنجاهم آرمان شهر اقبال لاهوری و اندیشه های تحول خواهانه سخنران: دکتر رسول درسخوان [استادیار دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز] واژه آرمانشهر در فلسفه قدیم با مدینه فاضله افلاطون ودرآثار حکمای اسلامی مدینه فاضله فارابی مورد

سمینار معماری در بستر شهر

سمینار معماری در بستر شهر

سمینار معماری در بستر شهر آنچه که یک معمار باید از شهر بداند سخنران: دکتر مرتضی میرغلامی [دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشکده هنر اسلامی تبریز] زمان : شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۶ | ساعت ۱۴ الی ۱۶ مکان : تبریز – نصف

نشست چهل و نهم

نشست چهل و نهم

نشست چهل و نهم رابطه معماری،زمان، ادراک و فلسفه چگونه معماری با زمان ارتباط می یابد و انسان چگونه آن را درک می کند سخنران: مهندس فرهاد احمد نژاد [دانش آموخته و مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز] زمان همواره همزاد اتفاقات، وقایع،

نشست چهل و هشتم

نشست چهل و هشتم

نشست چهل و هشتم تولدی دیگر یا مرگ اصول فلسفه اندیشه پست مدرن در معماری سخنران: استاد محمد اصغری [دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه تبریز] تفکر پست مدرن واکنشی انتقادی و در عین حال مکمل اندیشه مدرن

نشست چهل و ششم

نشست چهل و ششم

    نشست چهل و ششم یک پنجره برای دیدن، یک پنجره برای شنیدن پدیدار شناسی خانه سخنران : دکتر مهدی سلطانی [مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز] در میان رویکردهای مختلف به هستی، پدیدارشناسی جایگاه ویژه‌ای دارد؛